JÍDELNÍČKY

Načítání
Nápověda Tisk
Výběr jídelny
Vyhledat jídelnu
Informace o jídelně
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
O.Cabana 36......, Komjatice, 941 06
Telefon: 035/6591201, Účet: 0855819003/5600
Pokiaľ chcete využívať službu pre objednávanie stravy po Internete, informujte sa v kancelárii ŠJ.
Historie
Jídelna nemá pro aktuální období jídelníčky